top

Aktualności

Szanowni państwo

Za nami VII Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
Na wystawie zaprezentowano prawie 500 szt. gołębi rasowych w 37 rasach i ponad 100szt. Drobiu ozdobnego w 16 rasach przez 43 członków zamojskiego stowarzyszenia, oraz woliera z kilkoma gatunkami bażantów ozdobnych.
W wystawie uczestniczył też Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych prezentując najlepsze gołębie lotne. W ramach wystawy odbyła się też olbrzymia giełda nadwyżek hodowlanych.
Wystawa Gołębi ma kluczowe znaczenie dla hodowcy, ponieważ wskazuje na postęp hodowlany, który jest efektem trafnego doboru par rodzicielskich do rozrodu jak również nawiązania nowych kontaktów, wymiany cennych doœwiadczeń oraz materiału hodowlanego .
Celem wystawy jest również zaprezentowanie publicznoœci różnorodnych form sylwetki, ubarwienia czy struktury upierzenia, które występują wœród ras gołębi i drobiu . Na wystawie szczególną uwagę zwracają rasy rodzime, takie jak Gołębie Zamojskie, Zamojskie Ozdobne oraz Roztoczański Wysokolotny , Orlik Polski , Ryś Polski , Mewka Polska i wiele innych ras. Zamojscy hodowcy mają swój powód do dumy – Gołębia Zamojskiego . Rasa została sprowadzona z Persji i hodowana jest na ZamojszczyŸnie od XVII wieku. Gołębie Zamojskie prezentujemy na licznych wystawach ogólnokrajowych zdobywając czołowe miejsca. Promujemy w ten sposób zarówno nasze gołębie, ale także miasto Zamość . Rasy Rodzime sš dziedzictwem kultury, a naszym obowiązkiem jest przekazanie ich następnym pokoleniom hodowców.
W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego pragniemy serdecznie podziękować za objęcie naszej wystawy honorowym patronem i ufundowanie pucharów :
Urzędowi Miasta Zamość
Panu Prezydentowi Andrzejowi Wnukowi
Urzšdowi Gminy Zamość
Panu Wójtowi Ryszardowi Gliwińskiemu
oraz Panu Władysławowi Kardaszowi , właœcicielowi drukarni Attyla za ufundowanie plakatów i katalogów
Dziękujemy Tygodnikowi Zamojskiemu , Kronice i Gazecie Zamojskiej , Zamojskiej Telewizji Kablowej i Katolickiemu Radiu Zamość za patronat medialny . Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr.5 Panu Antoniemu Turzynieckiemu za udostępnienie hali ,oraz Gabinetowi Weterynaryjnemu Roval Vet za opiekę weterynaryjną i ufundowanie nagród .
Serdeczne podziękowania pragniemy skierować do wszystkich sponsorów za tę cenną pomoc w organizacji zarówno obecnej jak i poprzednich wystaw .
Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich hodowców naszego stowarzyszenia którzy przez czynny udział i prezentacje swoich eksponatów , tworzą tą uroczystość .
W imieniu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza wręczyliśmy srebrną odznakę Zasłużonego działacza Polskiego Związku Panu Januszowi Rakowi oraz Puchary od Prezydenta Miasta Zamościa Andrzeja Wnuka:

Za zwycięstwo w rasie Zamojski Pan Waldemar Górski
Za zwycięstwo w rasie Wysokolotny budapesztański Pan Waldemar Ambroch
Za zwycięstwo w rasie Węgierski Lotny Oszroniony Pan Paweł Lewartowski
Za zwycięstwo w rasie Orlik Polski Pan Stanisław Radelczuk
Zwycięstwo w rasie Mikołajewski Pan Zygmunt Ziomko
Zwycięstwo w rasie Bantamka Pan Rafał Trela
Zwycięstwo w rasie Karzełek Polski Pan Grzegorz Jabłoński
Zwycięstwo w rasie Karzełek Kochin Pan Andrzej Boć
Zwycięstwo w rasie Jedwabista (silka) Pan Krzysztof Niedzielski
Zwycięstwo w rasie Białoczuba Polska Pan Bogusław Kniaź

Wyróżniony w rasie Karzełek Kochin Pan Andrzej Dziwura
Wyróżniony w rasie Araucana Pan Grzegorz Dubaj
Wyróżniony w rasie Zamojski Pan Tomasz Kozorys
Wyróżniony w rasie Zakonniczka niemiecka Pan Krzysztof Niedzielski
Wyróżniony w rasie Pawik Pan Łukasz Mazurek i Pan Paweł Adamczyk
Wyróżniony w rasie Ryś Polski Pan Krzysztof Niedzielski

Najlepszy w rasie Koszua Pan Rafał Trela
Najlepszy w rasie Olbrzym Rzymski Pan Rafał Trela
Najlepszy w rasie Modena niemiecka Pan Rafał Trela
Najlepszy w rasie Garłacz brneński Pan Grzegorz Dubaj
Najlepszy w rasie Garłacz Pomorski Pan Andrzej Dziwura
Najlepszy w rasie Turkot Bucharski Pan Andrzej Dziwura
Najlepszy w rasie Chiński Gołąb Pan Michał Burda
Najlepszy w rasie Mewka Włoska Pan Piotr Soczyński
Najlepszy w rasie Białogłówka gąbińska Pan Krzysztof Niedzielski
Najlepszy w rasie Felegyhazer Pan Grzegorz Dubaj
Najlepszy w rasie Muki Pan Zbigniew Mnich
Najlepszy w rasie Orlik Białostocki Pan Tomasz Kozorys
Najlepszy lotnik Roztoczański Wysokolotny klasa sport Pan Zygmunt Miazek
Wybitny lotnik Birminham roller klasa sport Pan Janusz Chojniacki

Dziękujemy Panu Prezydentowi za ufundowanie pucharów
Zastępca Wójta Gminy Zamość Pan Konrad Dziuba wręczył puchary ufundowanego przez Gminę Zamość:
Za zwycięstwo w rasie Roztoczański Wysokolotny Pan Andrzej Gazda
Za zwycięstwo w rasie Pawik Pan Bogusław Kniaź
Za zwycięstwo w rasie Sebrytka Pan Krzysztof Niedzielski
Za zwycięstwo w rasie Czubatka Polska Brodata Pan Radosław Dula
Wyróżniony w rasie Zamojski Pan Roman Mnich
Wyróżniony w rasie Zamojski Pan Waldemar Górski
Wyróżniony w rasie Perukarz Pan Andrzej Boć
Najlepszy w rasie Gil Pan Jan Mnich
Najlepszy w rasie Saksońska Czajka Pan Zbigniew Mnich
Najlepszy w rasie Loczek Pan Edward Wasil

Za kolekcje w rasie statuetki wręczył prezes Edward Wasil

Kolekcja w rasie Zamojski :
1 miejsce Wldemar Górki
2 miejsce Roman Mnich
3 miejsce Janusz Rak
Kolekcja w rasie Roztoczański Wysokolotny
1.Bogusław Kniaź
2.Andrzej Gazda
3.Dariusz Caryk
Kolekcja w rasie wysokoloty budapesztańki
1.Paweł Lewartowski
2.Waldemar Ambroch
3.Dariusz Caryk
Kolekcja w rasie Węgierski Lotny Oszroniony
1.Paweł Lewartowski
2.Jerzy Kardasz
3.Piotr Soczyński
Kolekcja w rasie Pawik
1.Bogusław Kniaź
2.Paweł Adamczyk
3.Łukasz Mazurek

Za Udział w Wystawie i prezentację gołębi i drobiu pucharki otrzymali:
Pan Andrzej Burda
Pan Józef Chabros
Pan Tadeusz Długosz
Pan Dariusz Jakubiak
Pan Ryszard Jaszak
Pan Zbigniew Krawczyk
Pan Sławomir Madej
PanTomasz Mardal
Pan Lech Maziarczyk
Pan Marcin Mnich
Pan Henryk Mołdoch
Pan Krzysztof Pałka
Pan Henryk Sachajko
Pan Mieczysław Sroka

Nagrodę od Gabinetu Weterynaryjnego RoyalVet za najwyżej ocenione ptaki które uzyskały 96p otrzymali;
Pan Andrzej Boć
Pan Zygmunt Ziomko
Pan Bogusław Kniaź
Pan Paweł Adamczyk
Pan Grzegorz Jabłoński

Nowi członkowie Zamojskiego Stowarzyszenia ,którzy otrzymali legitymacje członkowskie.
Pan Zdzisław Jakubanis jako honorowy członek Zamojskiego Stowarzyszenia
Pan Józef Chabros
Pan Tomasz Mardal
Pan Edmund Barszczyk
Pan Aleksander Bełz
Kolega Mateusz Trela
Nowym członkom gratulujemy wstąpienia do Zamojskiego Stowarzyszenia i życzymy sukcesów hodowlanych

Wszyscy hodowcy otrzymali też albumy pamiątkowe od Wójta Gminy Zamość. Wszystkim wystawcom organizatorzy składają podziękowanie i zapraszamy na kolejną wystawę.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniach 23-25 stycznia 2015r. odbyła się Ogólnopolska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. To największa impreza w Polsce, na której zaprezentowanych było 5500 tysięcy gołębi rasowych, 600 kur ozdobnych, a także 140 królików, z którymi przyjechało do Kielc blisko 500 hodowców.

W wystawie uczestniczyli goœcie z całej Polski i z zagranicy: Czech, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Łotwy.

Zamojscy hodowcy wrócili z Ogólnopolskiej Wystawy z pucharami zdobywajšc tytuły:

Tytuł Championa w rasach zdobyli:
- Edward Wasil - w rasie Rostowski jednokolorowy
- Jerzy Kardasz - w rasie Węgierski lotny oszroniony
- Grzegorz Jabłoński - w rasie Karzełek Polski

Tytuł Mistrza Polski w rasach zdobyli:
- Jerzy Kardasz - w rasie Węgierski lotny oszroniony
- Paweł Lewartowski - w rasie Wysokolotny budapesztański
- Grzegorz Jabłoński - w rasie Karzełek Polski

Tytuł I Wicemistrza Polski w rasach zdobyli:
- Edward Wasil: - w rasie Mewka orientalna
- w rasie Rostowski jednokolorowy
- w rasie Rostowski łabędŸ
- Janusz Rak - w rasie Zamojski
- Grzegorz Jabłoński - w rasie Czubatka dworska
Tytuł II Wicemistrza Polski zdobył:

- Waldemar Ambroch: - w rasie Węgierski lotny oszroniony
- w rasie Wysokolotny budapesztański

Tytuł Zwycięstwo w rasie zdobyli:
- Paweł Lewartowski - w rasie Wysokolonty budapesztański

Tytuł Wyróżniony w rasie zdobyli:
- Edward Wasil - w rasie Syberyjski,
- Janusz Rak - w rasie Zamojski ,
- Jerzy Kardasz - w rasie Mikołajowski

Tytuł Wyróżniony lotnik zdobył:
- Zygmunt Miazek - w rasie Roztoczański wysokolotny – klasa sport.

Dyplomy uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymali:
- Krzysztof Niedzielski - dla najlepszego lubelskiego hodowcy gołębi rasy polskiej
- Grzegorz Jabłoński - dla najlepszego lubelskiego hodowcy drobiu rasy polskiej

Nagrodzonym hodowcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich hodowców
i miłoœników gołębi i drobiu ozdobnego na VII Zamojską Wystawę Gołębi Rasowych
i Drobiu Ozdobnego, która odbędzie się 31 stycznia i 1 lutego 2015r. w hali sportowej ul. Szczebrzeska 107.

Pragniemy poinformować że w dniach 7-9 listopada 2014r. odbyła się Krajowa Wystawa Młodych Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Poznaniu. W Wystawie zaprezentowano 2158 sztuk gołębi rasowych w 94 rasach i 197 sztuk drobiu w 18 rasach.
Zamojscy hodowcy wrócili z Krajowej Wystawy z pucharami zdobywając tytuły:
Tytuł Championa Krajowej Wystawy Gołębi Młodych 2014 zdobył gołąb Syberyjski uzyskując 97 punktów i wyhodowany przez Edwarda Wasila.
Zwycięstwo w Rasie i Młodzieżowy Mistrz Polski w rasie Białogłówka Gąbińska zdobył hodowca Krzysztof Niedzielski.
Zwycięstwo w Rasie i Młodzieżowy Mistrz Polski w rasie Loczek zdobył hodowca Edward Wasil,
tytuły Najlepszy w Rasie Rostowski Jednokolorowy i Najlepszy w Rasie Syberyjski zdobył hodowca Edward Wasil.
Wystawa gołębi młodych ma szczególne znaczenie dla hodowcy, ponieważ stwarza możliwości porównania swoich gołębi w z gołębiami innych wystawców rocznika 2014.
Nagrodzonym Hodowcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich hodowców Zamojskiego Stowarzyszenia na Ogólnopolską – Krajową Wystawę Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza która odbędzie się w dniach 24-25 stycznia 2015r. w Kielcach, oraz na VII Zamojską Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego który odbędzie się w dniach 31.01 – 01.02.2015 w hali sportowej ul. Szczebrzeska 102.

Relacja z XXVIII Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie 4-6 lipiec 2014r Podczas wystawy , Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego reprezentowało 29 hodowców prezentując 253szt. gołębi rasowych w 27 rasach i 87szt. drobiu ozdobnego w 18 rasach. Dla Zwycięzców i Wyróżnionych w Rasie Organizator Wystawy ufundował puchary, i dla wszystkich hodowców dyplomy za udział w wystawie. Prezydent Miasta Zamość i Wójt Gminy Zamość ufundowali nagrody i dyplomy hodowcom mieszkającym w Zamościu i na terenie Gminy Zamość Opiekę weterynaryjną i uczestnikiem wystawy był Gabinet Weterynaryjny ROYAL-VET który ufundował wszystkim zwycięzcom nagrody.

  Hodowcy wyróżnieni na Wystawie

   "Tytuł Championa Wystawy i Zwycięzctwo w Rasie Zamojski zdobył Bogusław Kniaź"

   "Tytuł Zwycięzca w Rasie zdobyli"

  • Andrzej Gazda w Rasie Roztoczański wysokolotny
  • Zygmunt Ziomko w Rasie Mikołajewski
  • Krzysztof Niedzielski w Rasie Zakonniczka niemiecka
  • Rafał Trela w Rasie Ryś
  • Jan Mnich w Rasie Gil
  • Marcin Mnich w Rasie Modena Niemiecka
  • Edward Wasil w Rasie Rostowski Jednokolorowy
  • Andrzej Boć w Rasie Kochin Miniatura
  • Bogusław Kniź w Rasie Białoczuba
  • Wiktoria Nizioł w Rasie Wyandotte Miniatura
  • Grzegorz Jabłonski w Rasie Karzelek Polski
  • Krzysztof Niedzielski w Rasie Seberytka

   "Tytuł Wyrozniony w Rasie zdobyli"

  • Edward Wasil w rasie Mewka Orientalna
  • Bogusław Kniaź w Rasie Zamojski
  • Zbigniew Krawczyk w Rasie Zamojski
  • Roman Mnich w Rasie Zamojski
  • Michał Burda w Rasie Pawik
  • Rafał Trela w Rasie Koszua
  • Zbigniew Mnich w Rasie Muki
  • Rafał Trela w Rasie Olbrzym Rzymski
  • Rafał Trela w Rasie Bantamka

   "oraz Tytuł Najlepszy w Rasie zdobył"

  • Stanislaw Radelczuk w Rasie Orlik Polski

    Ocena Sędziowska


    Spotkanie Hodowców

    Wystawa oraz giełda gołebi i drobiu

    Wreczenie pucharów, dyplomow oraz wieczór hodowcow